Publieksmedia

KWR in het nieuws K. Roest - KWR publiceert doelen voor circulaire economie

Artikelen

“KWR heeft met STOWA, Aqua Minerals en de Energie- en Grondstoffenfabriek een aantal doelen en toekomstperspectieven vastgesteld voor het efficiënt terugwinnen van grondstoffen en energie uit (afval)waterstromen. De publicatie komt voort uit het project Circulair Water 2050. Dat is onderdeel van het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie. “Duidelijk is dat het om veel meer gaat dan een hogere grondstoffenefficiëntie”, stelt Kees Roest, KWR-onderzoeker en mede-auteur van het rapport.
Voor de huidige publicatie is in vijf bijeenkomsten met vertegenwoordigers van waterbedrijven, waterschappen, gemeenten, universiteiten en bedrijfsleven, de Score Card, een lijst met mogelijke (technologische) innovaties en een aantal ‘what if’-scenario’s gebruikt om eisen aan en haalbaarheid van de circulaire waterketen te toetsen, staat in het rapport op de KWR-site.
Het project Circulair Water 2050 is volgens KWR-onderzoeker Kees Roest bedoeld om voor de watersector duidelijk te maken wat het betekent om in 2050 volledig circulair te willen zijn.”

(Citaat: KWR in het nieuws K. Roest – KWR publiceert doelen voor circulaire economie – WaterForum-Online (2020)1 december)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?