Rapport i.s.m. derden

Een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater

Rapporten

“In ons grond- en oppervlaktewater worden regelmatig (resten van) gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Er zijn nog veel onzekerheden over het relatieve belang voor de waterkwaliteit van de verschillende emissieroutes, zoals afspoeling vanaf percelen, het verwaaien van de spuitnevel (spuitdrift), drainage vanaf percelen en emissies vanaf erven. Zowel kennislacunes als de complexiteit in de praktijk staan een eenvoudige vergelijking van emissieroutes en mogelijke maatregelen in de weg. Dit Deltafact geeft een overzicht van de huidige kennis over de emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.”

(Citaat: Kruijne, R., Van Loon, A.H., Montforts, M., Tiktak, A., Weert, J. de, Wenneker, M. – Deltafact: een inventarisatie van emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater (2020))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?