Publieksmedia

Interview M.H. Zwamborn, N. van de Sanden, R. Cornelisse - Bodemenergie vaak onder de radar, effect op drinkwaterwinning nog onduidelijk

Artikelen

“Gesloten bodemenergiesystemen nemen een vlucht. Het is een alternatief voor aardgas om gebouwen te verwarmen, maar ook een mogelijk risico voor grondwater. Veel oude systemen zijn nog onder de radar, en nieuwe worden niet altijd gemeld. Soms begint het boren al zonder toestemming. “Dit is hét moment om het risico voor drinkwaterwinning verder te onderzoeken.””

(Citaat: Interview M.H. Zwamborn, N. van de Sanden, R. Cornelisse – Bodemenergie vaak onder de radar, effect op drinkwaterwinning nog onduidelijk – www.drinkwaterplatform.nl (2020)1 september)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?