BTO rapport - BTO 2020.046

Wordt het heet onder onze voeten? Gevolgen van de energietransitie op stedelijke drinkwaterinfrastructuur in kaart gebracht

Rapporten

De energietransitie zal een grote invloed hebben op de levering van drinkwater, met name in die gebieden waar gasleidingen worden vervangen door warmteleidingen. De belangrijkste negatieve gevolgen betreffen het mogelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen voor drinkwaterkwaliteit als gevolg van opwarming van drinkwater tot boven de 25┬░C en kapitaalvernietiging als gevolg van de vroegtijdige vervanging van leidingen. Reageren op de energietransitie vergt een integrale aanpak en een herori├źntatie van drinkwaterbedrijven hoe zij hun wettelijke leveringsplicht moeten uitoefenen in een snel veranderende samenleving.
Belang: effect van energietransitie op ondergrondse drinkwaterleidingnet Het Klimaatakkoord is een omvangrijk pakket aan afspraken, maatregelen en instrumenten om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de energietransitie, met als een van de doelstellingen dat de huidige warmtevoorziening van woningen en gebouwen met aardgas wordt vervangen door andere warmtebronnen. In deze nieuwe situatie vindt het energietransport voor een groot deel plaats door warmteleidingen, wat effecten heeft voor ondergrondse leidingen voor het transport van drinkwater. Welke gevolgen dit heeft voor de drinkwaterinfrastructuur is binnen het Beleidsondersteunend Onderzoek van BTO door KWR in opdracht van Vewin in kaart gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?