Beoordelingssystematiek in situ beton - Brief Ministerie Infrastructuur en Waterstaat 24 september

“In situ-beton wordt in de drinkwatersector gebruikt voor voorraadbekkens en reservoirs. Sinds 2017 gelden op basis van de Regeling materialen en chemicaliĆ«n drink- en warmtapwatervoorziening (hierna: de Regeling) algemene vereisten voor cementeuze producten, zoals afgesproken binnen het samenwerkingsverband van 4 lidstaten. Een volledige beoordelingssystematiek voor in-situ beton, inclusief certificering, ontbreekt vooralsnog.
Op basis van nieuwe inzichten is onder de vlag van de Commissie van Deskundigen, in samenwerking met de drinkwatersector en de betonproducenten, een nieuwe systematiek uitgewerkt die past binnen het kader van de Regeling. Deze methodiek maakt het mogelijke om op eenduidige wijze de kwaliteit van het te storten beton te controleren en te borgen. De methodiek kan niet gepubliceerd worden onder artikel 20a van de Regeling omdat het een nationale methodiek betreft. Bij de voorziene wijziging van de Regeling bij de implementatie van de Europese Drinkwaterrichtlijn zal bekeken worden of de Regeling voor in-situ beton aangepast moet worden.”

(Citaat: Beoordelingssystematiek in-situ beton – Brief Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (2020)24 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?