Vakblad artikel

Omgang met crisis: loden leidingen in de Amsterdamse tuindorpen

Artikelen

“Afgelopen jaar bleken in sommige woningen nog loden drinkwaterleidingen aanwezig te zijn. Waternet en KWR onderzochten hoe bewoners deze problematiek hebben ervaren. In de Amsterdamse tuindorpen is als één van de eerste wijken lood ‘ontdekt’. Middels een vragenlijst en interviews is de beleving van bewoners van deze tuindorpen onderzocht. Daarnaast biedt een landelijke enquête bredere duiding. Uit dit onderzoek blijkt het bewustzijn over deze problematiek, maar ook de zorgen te zijn toegenomen. Dit speelt in extreme mate onder de bewoners van de tuindorpen: zij maken zich vaker zorgen om hun gezondheid en hebben hun gedrag aangepast.”

(Citaat: van Aalderen, N., Brouwer, S., Kors, L. – Omgang met crisis: loden leidingen in de Amsterdamse tuindorpen – H2O-Online (2020)2 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?