BTO rapport - BTO 2020.060

Trendalert Landgebruik en de Water-Voedsel-Energie transitie

Rapporten

De druk op de ruimte in Nederland neemt toe. Door veranderingen in klimaat en demografische/sociaal economische ontwikkelingen nemen de risico’s op
zowel wateroverlast als watertekort toe. Om hier beter mee om te gaan, zijn ingrijpende veranderingen in het watersysteem nodig. Daarnaast leiden, onder andere, de energie- en voedseltransitie tot een fundamenteel andere inrichting van Nederland. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de (grond)waterkwaliteit en -kwantiteit en hebben dus ook consequenties voor de drinkwatersector. Een verandering naar natuur- inclusieve landbouw, bijvoorbeeld, beïnvloedt de waterkwaliteit en het omzetten van landbouw naar natuur verandert de grondwateraanvulling. Ontwikkelingen in landgebruik bieden echter zowel
kansen als risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?