KWR rapport - PCD 14-3 2020 (oktober 2020)

Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Deel 3 Verwijdering van kooldioxide door middel van filtratie over calciumcarbonaat houdende materialen niet zijnde dolomiet

Rapporten

Deze praktijkcode maakt onderdeel uit van een serie van in totaal vier delen. Een en ander is beschreven in het ‘Voorwoord’ van het eerste deel, waarnaar wordt verwezen (zie PCD 14-1 [6]). Daarin is ook een korte introductie opgenomen.
Voor wat betreft dit derde deel van de serie praktijkcodes worden vooraf de volgende opmerkingen gemaakt:
– Editie Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied van het ontzuren van water door de verwijdering van kooldioxide door middel van filtratie over calciumcarbonaat bevattende materialen (zie verder) ten behoeve van de drinkwaterbereiding.
– Bronmateriaal Als uitgangspunt voor de totstandkoming van deze praktijkcode zijn vooral genomen: – Hoofdstuk 4 en 5 en de paragrafen 2.2.2 en 2.2.3 van de Kiwa-Mededeling 101 ‘Ontzuren van grondwater’ [3]; – KIWA-Mededeling 47 ‘Ontzuren van water met behulp van dolomitisch filtermateriaal’ [4];
– Nederlandse vertaling van het Duitse werkblad W 214-2 ‘Entsäuerung von Wasser – Teil 2: Planung und Betrieb von Filteranlagen’ [5] – Het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ [14], paragraaf 4.7 van het deel ‘Grondwater’, pagina’s 300 – 302; – Verder is gebruik gemaakt van relevante documenten zoals KWR-rapporten en documenten ((beleids)voorschriften) van de drinkwaterbedrijven die in de projectgroep participeerden. Relevante kennis daaruit is aan dit document toegevoegd of er wordt naar verwezen. Ook ervaringen met de verwijdering van kooldioxide door middel van filtratie van drinkwaterbedrijven zijn in deze praktijkcode verwerkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?