KWR rapport - PCD 14-4 2020 (oktober 2020)

Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Deel 4 Verwijdering van kooldioxide door middel van het doseren van een sterke base

Rapporten

Deze praktijkcode maakt onderdeel uit van een serie van in totaal vier delen. Een en ander is beschreven in het ‘Voorwoord’ van het eerste deel, waarnaar wordt verwezen (zie PCD 14-1 [6]). Daarin is ook een korte introductie opgenomen, met inbegrip van de samenstelling van de begeleidende projectgroep.
Voor wat betreft dit vierde deel van de serie praktijkcodes worden vooraf de volgende opmerkingen gemaakt:
– Editie Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied van het ontzuren van water door de verwijdering van kooldioxide door middel van het doseren van een sterke base ten behoeve van de drinkwaterbereiding.
– Bronmateriaal Als uitgangspunt voor de totstandkoming van deze praktijkcode zijn vooral genomen: – Hoofdstuk 6 en 7 en de paragrafen 2.2.4 en 2.4.4 van de Kiwa-Mededeling 101 ‘Ontzuren van grondwater’ [3]; – Nederlandse vertaling van het Duitse werkblad W214-4 ‘Entsäuerung von Wasser – Teil 4: Planung und Betrieb von Dosieranlagen’ [5]; – Het Duitse werkblad W 626 ‘Dosieranlagen für Natriumhydroxid’ [4]; – Het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ [13], § 4.7 van het deel ‘Grondwater’, pagina’s 300 – 302; – Verder is gebruik gemaakt van relevante documenten zoals KWR-rapporten en documenten
((beleids)voorschriften) van de drinkwaterbedrijven die in de projectgroep participeerden. Relevante kennis daaruit is aan dit document toegevoegd of er wordt naar verwezen. Ook ervaringen met de verwijdering van kooldioxide door middel van dosering van een sterke base van drinkwaterbedrijven zijn in deze praktijkcode verwerkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?