KWR rapport - PCD 4 2020 (oktober 2020)

Richtlijn voor systemen voor de opslag van drinkwater. Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN-1508:1998)

Rapporten

Dit is de zesde editie van deze praktijkcode. De wijzigingen ten opzichte van de vijfde editie [66] zijn uitsluitend van administratieve aard en wel op de volgende wijze. Bij het opstellen van deze editie van de praktijkcode is de Europese norm NEN-EN 1508 ‘Drinkwatervoorziening – Eisen voor systemen en onderdelen voor de opslag van water’ als uitgangspunt genomen, dat wil zeggen dat in deze praktijkcode primair dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling als in genoemde norm is gehanteerd. Vervolgens zijn de teksten volgens de vorige editie van de praktijkcode op een logische plek daarin geplaatst. Er zijn geen basale inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Genoemde vorige editie van deze praktijkcode [66] was het eerste en algemene deel van een serie van drie. De beide andere delen waren materiaal-specifiek gericht op reservoirs en constructies: deel 2 [76] had betrekking op beton en deel 3 [57] op metaal en kunststof. Bij de uitwerking van deze praktijkcode op basis van genoemde Europese norm is ervoor gekozen de drie delen te integreren in één document, waarbij de materiaal specifieke aspecten in verschillende hoofdstukken van deze praktijkcode terecht zijn gekomen.
De opbrengst van de gemaakte ‘administratieve slag’ is dat de praktijkcode nu expliciet is gebaseerd op de Europese norm, wat ook in de subtitel is aangegeven. De ‘overeenkomst’ tussen de indeling van die norm en de praktijkcode blijkt ook uit de titels van hoofdstukken en paragrafen die een combinatie van de Engelse tekst volgens de Europese norm en Nederlandse tekst bevatten (gescheiden door een ‘/’). Extra paragrafen of onderdelen daarvan (dat wil zeggen paragrafen die in de Europese norm niet voorkomen) zijn uitsluitend in het Nederlands weergegeven. Niet nader uitgewerkte paragrafen (dat wil zeggen waarbij uitsluitend de titel is vermeld) zijn voor de Nederlandse en Vlaamse situatie als niet-relevant beschouwd. Verder begint ieder onderdeel van deze praktijkcode (hoofdstuk, paragraaf, et cetera) met de (grijs gemarkeerde) tekst uit de Europese norm, om de uitwerking van de Europese norm naar de nationale regelgeving expliciet te laten blijken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?