KWR rapport - PCD 14-2 2020 (oktober 2020)

Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Deel 2 Verwijdering van kooldioxide door middel van beluchting

Rapporten

Deze praktijkcode maakt onderdeel uit van een serie van in totaal vier delen. Een en ander is beschreven in het ‘Voorwoord’ van het eerste deel (PCD 14-1 [5]), waarnaar wordt verwezen. Daarin is ook een korte introductie opgenomen.
Voor wat betreft dit tweede deel van de serie praktijkcodes worden vooraf de volgende opmerkingen gemaakt.
– Editie Dit is de eerste editie van een praktijkcode op het gebied van het ontzuren van water door de verwijdering van kooldioxide door middel van beluchting ten behoeve van de bereiding van drinkwater. – Bronmateriaal Als uitgangspunt voor de totstandkoming van deze praktijkcode zijn vooral genomen:
– Hoofdstuk 3 ‘Ontzuren door ontgassen’ van de Kiwa-Mededeling 101 ‘Ontzuren van grondwater’ [3]; – De Nederlandse vertaling van het Duitse werkblad W 214-3 ‘Entsäuerung von Wasser; Teil 3: Planung und Betrieb von Anlagen zur Ausgasung von Kohlenstoffdioxid’ [4]; – Het boek ‘Drinkwater – principes en praktijk’ [13]; – Het afstudeerverslag ‘Modellering van intensieve gasuitwisselingssystemen’ [14].
Verder is gebruik gemaakt van relevante documenten zoals KWR-rapporten en documenten ((beleids)voorschriften) van de drinkwaterbedrijven die in de projectgroep participeerden. Relevante kennis daaruit is aan dit document toegevoegd of er wordt naar verwezen. Ook ervaringen met de verwijdering van kooldioxide door middel van beluchting van drinkwaterbedrijven zijn in deze praktijkcode verwerkt.
– Begrippen In deze praktijkcode gehanteerde specifieke begrippen met hun bijbehorende omschrijving zijn opgenomen in bijlage I. – Benaming In de subtitel van deze praktijkcode is de benaming van de zuiveringsstap volledig geschreven: verwijdering van kooldioxide door middel van beluchting. In het verdere van dit document zal vrijwel uitsluitend ‘beluchting’ worden gehanteerd, waarbij deze verwijdering wordt bedoeld. Als een andere zuiveringsstap wordt bedoeld voor de verwijdering van kooldioxide, dan wordt dit als zodanig omschreven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?