Korte handleiding website www.PraktijkcodesDrinkwater.nl, 1e editie augustus 2020

Rapporten

De drinkwaterbedrijven in Nederland en ook in Vlaanderen maken in de dagelijkse bedrijfsvoering van bron tot tap gebruik van richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Dergelijke richtlijnen worden beschreven in zogenoemde praktijkcodes drinkwater. Via de website www.PraktijkcodesDrinkwater.nl zijn deze praktijkcodes op het gebied van de drinkwatervoorziening toegankelijk, met inbegrip van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving waarop die zijn gebaseerd (uitgangspunt) en bijbehorende activiteiten op het gebied van de normalisatie en certificatie. Deze handleiding geeft een beschrijving van de opbouw van de website en een korte beschrijving van de verschillende webpagina’s.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?