BTO rapport - BTO 2020.051

Omgaan met Crisis - Lood in de Amsterdamse Tuindorpen

Rapporten

Afgelopen jaar bleken in sommige woningen in Nederland nog loden drinkwaterleidingen aanwezig te zijn. In dit onderzoek is de impact op bewoners en hun ervaring van deze problematiek onder de loep genomen. Middels een vragenlijst en met interviews is de beleving van bewoners onderzocht in de Amsterdamse tuindorpen, waar als één van de eerste wijken lood werd ‘ontdekt’. Daarnaast biedt een landelijke survey bredere duiding. De resultaten wijzen erop dat zowel het bewustzijn over deze problematiek als de zorgen hierover zijn toegenomen. Dit speelt in extreme mate onder bewoners van de tuindorpen: zij maken zich vaker dan andere landgenoten zorgen om hun gezondheid en hebben hun drinkwatergebruik aangepast. Daarnaast blijken bewoners van de tuindorpen ook kritisch over de informatievoorziening vanuit de officiële instanties. Ze hebben behoefte aan meer praktische informatie, maar ook aan informatie over de mogelijke gevolgen van lood op de gezondheid. Uit de interviews blijkt dat bewoners twijfelen over een breed scala aan gezondheidsproblemen en de relatie hiervan met lood. Ook stelt een loodwaarde onder de landelijke normering ze niet altijd gerust. De resultaten van dit onderzoek bieden houvast voor communicatiestrategieën in vergelijkbare crisissituaties.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?