Rapport i.s.m. derden

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland, het verhaal - analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2 (Rapport)

Rapporten

“De droogte van 2018 was zichtbaar in alle componenten van het watersysteem. Het begon met een tekort aan neerslag, dit leidde vervolgens (in combinatie met een hoge verdamping) tot een droogte in bodemvocht, grondwater en beekafvoeren. Zo werkt meteorologische droogte geleidelijk door in verschillende
compartimenten van het watersysteem.
Het jaar 2019 laat ruimtelijk een gevarieerder beeld zien. Dit patroon komt onder andere terug in de grondwaterdroogte; in het westelijke deel van het zandgebied is, zowel volgens puntmetingen als ruimtelijke hydrologische modellen, van grondwaterdroogte nauwelijks sprake. In het oosten van het zandgebied echter, is de grondwaterdroogte in 2019 wederom extreem (Figuur 1). In dit hoofdstuk gaan we in op de duiding van zulke verschillen, waarbij we de doorwerking van de meteorologische droogte, zoals gegeven in Figuur 1, via bodemvochtdroogte, naar grondwaterdroogte en afvoerdroogte beschrijven. We maken in de analyse onderscheid naar hydrotypen (Figuur 2). Voor achtergrondinformatie over de toegepaste methodes, verwijzen we naar de rapportage van Fase 1. De effecten op natuur zijn in een aparte paragraaf opgenomen.”

(Citaat: van den Eertwegh, G., Bartholomeus, R.P., de Louw, P., Witte, J.P.M., et al. – Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland, het verhaal – analyse van droogte 2018 en 2019 en tussentijdse bevindingen Fase 2, (2020) Rapport)
Hiernaast zijn ook een management-samenvatting en samenvatting beschikbaar.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?