Publieksmedia

KWR in het nieuws G.J. Medema - Aantal gemeten coronadeeltjes in rioolwater hoger dan in april

Artikelen

“Het aantal coronadeeltjes in het Nederlandse rioolwater blijft toenemen. Op 27 oktober gaf het coronadashboard van het ministerie van Volksgezondheid een waarde van ruim 1825 deeltjes per milliliter rioolwater (gegevens 25 oktober). Dat is meer dan in begin april, toen 1431 deeltjes per milliliter werden gemeten. Een ‘afvlakking van de curve’ laat op zich wachten.
Voor de berekening wordt uitgegaan van het totale aantal gemeten virusdeeltjes in één week, gedeeld door het aantal metingen. Bovendien gaat het om een gemiddelde van het hele land. Regionaal zijn er grote verschillen, zo blijkt als je op het coronadashboard verder inzoomt op de cijfers per veiligheidsregio of zelfs per gemeente. Op Schiermonnikoog bedraagt het aantal virusdeeltjes per milliliter slechts 190, maar in bijvoorbeeld Woerden worden bijna 30.500 deeltjes per milliliter rioolwater aangetroffen. Er is bovendien een verschil met de metingen in april. Destijds werden de monsters van 29 rioolwaterzuiveringen naar het laboratorium van het RIVM gestuurd, nu worden álle rwzi’s wekelijks bemonsterd voor het corona-onderzoek.”

(Citaat: KWR in het nieuws G.J. Medema – Aantal gemeten coronadeeltjes in rioolwater hoger dan in april – WaterForum-Online (2020)30 oktober)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?