BTO rapport - BTO 2020.020

Operationalisering Circulaire Economie principe voor de waterketen

Rapporten

Het collectieve onderzoeksprogramma Water in de Circulaire Economie (WiCE) bestaat uit gezamenlijk onderzoek van de waterbedrijven en partners in en om de waterketen, met als doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de circulaire economie, klimaatadaptatie en transitie naar een duurzame energievoorziening.
WiCE onderzoek is gericht op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water. Waterbedrijven en partijen in en om de waterketen voeren gezamenlijk onderzoek uit om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen 2020, Nederland Circulair in 2050 en de energietransitie. Hiertoe zijn verschillende onderzoeksthema’s gedefinieerd: Waarde in de keten: richt zich op de governance-aspecten van de circulaire economie, zoals
de waarde van water, het schaalniveau en de transitie in tijd. Kwaliteit in de keten: richt zich op de waterkwaliteit in de gehele waterketen. Energie: richt zich op ontwikkeling en inzetten van water-gerelateerde technologie├źn die bruikbaar zijn in de energietransitie, zoals opslag en terugwinnen van warmte in en uit de ondergrond en het riool. Klimaatadaptatie: richt zich vooral op de klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving en het ommeland. Zuinig met zoet: richt zich op (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening. Effici├źnt met grondstoffen: richt zich op terugwinnen van grondstoffen en energie uit
(afval)waterstromen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?