Publieksmedia

Plagmaatregelen in droge heide helpt niet tegen veel stikstofdepositie

Artikelen

“Plaggen is geen geschikte maatregel voor herstel van droge heide bij een hoge stikstofdepositie. Voor vegetaties waar maatregelen tekortschieten moet veel sterker worden ingezet op verlaging van stikstofdepositie. Dat zorgt voor langzamere ophoping van stikstof in het ecosysteem en ook voor minder stikstofuitspoeling naar het grondwater.
Komende jaren worden in Natura 2000-gebieden veel mitigerende maatregelen genomen die de negatieve effecten van te veel stikstof (N) op de natuur moeten verzachten. Om de huidige stikstofcrisis in Nederland op te lossen wordt bovendien voorgesteld deze maatregelen te intensiveren. De vraag is in hoeverre de maatregelen op de stikstofhuishouding ingrijpen. En leiden ze wel tot herstel van voedselarme vegetaties?
In 2018 is onderzoek naar de effecten van plaggen in droge heiden uitgevoerd door KWR Water Research Institute samen met de Universiteit van Amsterdam en Center for Ecology and Hydrology. Opdrachtgevers zijn de drinkwaterbedrijven, vanuit de zorg van de watersector voor een bescherming van natuurwaarden én vanwege de waarborg van natuur voor een goede waterkwaliteit voor drinkwaterproductie.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., de Haan, M.W.A. – Plagmaatregelen in droge heide helpt niet tegen veel stikstofdepositie – www.naturetoday.com (2020)10 oktober)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?