Vakblad artikel

Grondwaterkwaliteit uniform in beeld met landelijke dataset

Artikelen

“De kwaliteit van het grondwater staat onder – mogelijk toenemende – druk. Maar door versplintering van de grondwaterkwaliteitsmonitoring was de omvang van het probleem lastig te duiden. Met gecoördineerde meetrondes van algemene tot behoorlijk exotische stoffen hebben de provincies een landelijk uniforme dataset van de grondwaterkwaliteit van Nederland samengesteld.
Nederland is van nature gezegend met grote, zoete grondwatervoorraden van veelal goede kwaliteit. Dat deze voorraden een wezenlijk natuurlijk kapitaal vertegenwoordigen blijkt uit het gegeven dat 60 procent van ons drinkwater uit grondwater wordt geproduceerd. Daarnaast zijn diverse natuurtypen in Nederland afhankelijk van voldoende en schoon grondwater. Een deel hiervan geniet zelfs internationale bescherming vanwege hun soortenrijkom en zeldzaamheid. Grondwater wordt tevens op grote schaal benut voor de industriële productie en de beregening van gewassen.”

(Citaat: van Loon, A.H., Pronk, T.E., Raterman, B.W., Ros, S.E.M., van Gelderen, J. – Grondwaterkwaliteit uniform in beeld met landelijke dataset – H2O-Online (2020)7 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?