Rapport i.s.m. derden - STOWA 2020-32A

Regioscan Zoetwatermaatregelen fase 2, Hoofdrapport

Rapporten

“Met vaker voorkomende droge zomers kijken waterbeheerders en agrariërs naar maatregelen om de zoetwater zelfvoorzienendheid van boerenbedrijven te vergroten. Maar welke maatregel is waar het beste toe te passen? De Regioscan Zoetwatermaatregelen is een instrument om waterbeheerders op regionaal niveau snel inzicht te geven in de effecten, kosten en baten van zoetwatermaatregelen op boerenbedrijven. De Regioscan geeft daarmee inzicht in de kansrijkheid van deze maatregelen op basis van deze kosten en baten. De Regioscan kan onder meer worden ingezet om een eerste verkenning te doen naar de kansrijkheid van maatregelen, als communicatietool om het gesprek met gebruikers op gang te brengen en om een inschatting te maken van het effect van lokale maatregelen op de watervraag. De Regioscan Zoetwatermaatregelen is niet bedoeld voor bedrijfsadvisering aan specifieke boerenbedrijven.
In 2017 is de eerste, proof-of-concept, versie van het instrument Regioscan Zoetwatermaatregelen gereed gekomen (Delsman et al., 2018). Deze eerste versie van de Regioscan kon alleen in de toenmalige casegebieden worden ingezet. Gebruik van de Regioscan was daarnaast te ingewikkeld voor de beoogde gebruikers. In het huidige project is de Regioscan Zoetwatermaatregelen verder ontwikkeld: de Regioscan is landsdekkend toepasbaar gemaakt en heeft een gebruiksvriendelijke interactieve interface gekregen. De Regioscan is toegepast in twee nieuwe casestudies en de plausibiliteit van de resultaten is verder onderzocht.
De Regioscan Zoetwatermaatregelen is uitgebreid met de maatregelen Perceelstuwen, Slootbodemverhoging, bodemverbetering door het toevoegen van organische stof en bodem- verbetering door het opheffen van bodemverdichting. De maatregel-effectrelaties van de eerder beschikbare maatregelen zijn uitgebreid en zijn nu geschikt voor alle bodemtypen in Nederland. Op basis van landelijke gegevens over bedrijfstypen en berekeningsresultaten van het Landsdekkend Hydrologisch Model is een landsdekkende schematisatie aangemaakt. In de maatregel-effectrelaties wordt naast droogte- en zoutschade ook rekening gehouden met optredende natschade. De Regioscan Zoetwatermaatregelen is daarmee in heel Nederland toepasbaar. De Regioscan is hiermee toepasbaar voor landelijke studies en regionale uitsneden kunnen eenvoudig worden gemaakt.

(Citaat: Delsman, J., te Winkel, T., van Loon, A.H., Bartholomeus, R.P., de Wit, J.A., Massop, H., Reinhard, S., Buijs, S. – Regioscan Zoetwatermaatregelen fase 2, Hoofdrapport – STOWA-32A – ISBN: 978.90.5773.900.2 (2020))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?