BTO rapport - BTO 2020.040

Groei en overleving van waterpissebedden op organische stof en water uit het distributienet van Kralingen en Braakman

Rapporten

Bij de verspreiding van waterpissebedden (Asellus) in distributienetten speelt niet alleen de beschikbaarheid van sediment een rol. Daarnaast is mogelijk ook de biofilm op de buiswand een voedselbron en spelen mogelijk ook andere factoren in het leidingnet, b.v. de leidingconfiguratie, een rol. Dit blijkt uit onderzoek waarin met een laboratoriumopstelling de overleving van Asellus op sediment uit het distributiegebied van Braakman en van Kralingen met elkaar is vergeleken. Terwijl bij Kralingen veel waterpissebedden voorkomen in het distributienet en in Braakman niet of nauwelijks, was bij het experiment de overleving op het sediment van beide locaties juist omgekeerd. Het aantreffen van waterpissebedden in het distributienet lijkt gerelateerd te zijn aan aantallen van de bedrijfstechnische parameter Aeromonas in het drinkwater. Hiervan worden in sommige distributienetten regelmatig overschrijdingen gemeten. Met kennis over de voedselbron en verspreiding van waterpissebedden kan hun verspreiding wellicht worden beïnvloed en worden zo de Aeromonas-aantallen mogelijk verlaagd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?