BTO rapport

Bedrijfstakonderzoek voor gezond en veilig drinkwater - Brochure BTO programmaboek 2018-2023

Rapporten

Het Bedrijfstakonderzoek (BTO) is het gezamenlijke onderzoeks­ programma van de tien Nederlandse waterbedrijven en het Vlaamse waterbedrijf De Watergroep, brancheorganisatie Vewin en onderzoeksorganisatie KWR. Het BTO vormt een unieke, collectieve kennisbasis voor en door de drinkwatersector. KWR, het kennisinstituut van de waterbedrijven, coördineert het BTO en voert het onderzoek uit. Het BTO ontwikkelt toegepaste wetenschappelijke kennis die de waterbedrijven helpt bij het invullen van hun ambitie om gezond, duurzaam, efficiënt en vooruitstrevend (drink)water te leveren.
Het verkennende, verdiepende, en toepassingsgerichte onderzoek van het BTO, draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en aan diverse duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG).

Het Bedrijfstakonderzoek omvat deelprogramma’s met verschillende doelen en aanpak. Er is verkennend, verdiepend, en toepassingsgericht onderzoek, zowel specialistisch als integraal.
• Thematisch onderzoek is gericht op acht thema’s: Bronnen en Omgeving, Zuivering, Distributie, Klant, Biologische Veiligheid, Chemische Veiligheid, Integraal Assetmanagement, en Hydroinformatica. Vanaf pagina 6.
• Water in de Circulaire Economie (WiCE): samenwerkings­projecten tussen het BTO en andere partijen in de water­-energy-­food nexus. Vanaf pagina 22.
• Verkennend Onderzoek: brede en verdiepende verkenningen van ontwikkelingen en innovaties, zowel thematisch als integraal. Vanaf pagina 24.
• Bedrijfsonderzoek: onderzoek vanuit de kennisbehoefte van individuele drinkwaterbedrijven. Vanaf pagina 26.
• Beleidsonderbouwend onderzoek: voorziet in beleidsmatige onderbouwing bij technisch­-wetenschappelijke onderwerpen die spelen in de Haagse of Brusselse wateragenda, ten behoeve van belangenbehartiging door Vewin.
• Vlaams-Nederlandse Waterkennisontwikkeling (VNWKO): onderzoekssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, bestaande uit KWR, De Watergroep en Vlaamse universiteiten (KU Leuven, Universiteit Gent, VU Brussel).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?