Publieksmedia

Snelle DNA-scan diatomeeën toont ecologische waterkwaliteit

Artikelen

“Met de DNA Diatom Biosensor kunnen waterschappen straks snel, goedkoop en efficiënt de ecologische waterkwaliteit in rivieren, sloten en plassen meten, zo is de bedoeling. Daarvoor wordt het grote palet aan DNA-codes in microscopisch kleine algen gebruikt. Deze diatomeeën of kiezelwieren reageren snel op veranderingen in hun omgeving. Daar wordt nog weinig mee gedaan, omdat ze lastig te identificeren zijn, zegt projectleider Michiel Hootsmans van KWR
Water Research Institute. “Je hebt hooggekwalificeerde experts nodig, en dan nog zijn verschillen moeilijk uit te sluiten.” De komende tweeëneenhalf jaar leidt Hootsmans een onderzoek dat een ‘DNA-vingerafdruk’ moet opleveren van de waterkwaliteit volgens deze algen. De beoogde Diatom DNA Biosensor is een slimme methode om geautomatiseerd diatomieeën te kunnen identificeren. “We hopen op een soort DNA-toverstok waarmee we deze algen veel gemakkelijker en sneller in beeld kunnen brengen dan tot nu toe”, aldus Hootsmans.

Waterschappen kunnen hiermee bijvoorbeeld snel te weten komen wat het effect is van aangepast landbouwkundig beheer op de waterkwaliteit. Europese regelgeving als de Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water stellen daaraan strenge eisen.”

(Citaat: KWR in het nieuws – Snelle DNA-scan diatomeeën toont ecologische waterkwaliteit – H2O-actueel – Waternetwerk (2020) 27 augustus)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?