Vakblad artikel

Bioassays voor neuroactieve stoffen in water

Artikelen

“Wereldwijd worden steeds meer stoffen met mogelijk nadelige effecten op het zenuwstelsel in het oppervlaktewater gevonden. Toch worden er nauwelijks testen toegepast voor effectmetingen van de chemische waterkwaliteit op het gebied van neurotoxiciteit. Voor de watersector zijn testmethoden die gebruik maken van menselijke of dierlijke zenuwcellen en modelorganismen (bioassays) in principe beschikbaar. De modellen en technieken die geschikt zijn voor toepassing worden in dit artikel besproken. Aanbevolen wordt om de ontwikkelingen op het gebied van bioassays voor neuroactieve stoffen nauwlettend te volgen. Deze kennis draagt bij aan het toekomstig implementeren van neurotoxiciteitstesten voor waterkwaliteitsmonitoring.”

(Citaat: Reus, Pronk, ter Laak, Dingemans, – Bioassays voor neuroactieve stoffen in water -H2O-Online (2020)20 augustus)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?