KWR rapport - KWR 2020.058

Urban Waterbuffer -Een integrale oplossing voor wateroverlast en droogte in de stad

Rapporten

“Stedelijke gebieden hebben steeds vaker te maken met tijdelijke wateroverlast door intense neerslag of met watertekorten door langere perioden van droogte. Binnen het TKI-project Urban Waterbuffer (UWB) werkte een breed consortium van kennisinstituten, ingenieursbureaus, toeleveranciers, overheidsinstanties en eindgebruikers vanaf december 2016 samen om wateroverlast en watertekort in stedelijk gebied het hoofd te bieden. De UWB maakt het mogelijk om hemelwater dat valt in stedelijk gebied langer vast te houden, op te slaan in diepere watervoerende zandlagen, en eventueel later bij een watervraag terug te winnen en te hergebruiken. Zodoende draagt de UWB bij aan een duurzame, klimaatbestendige en veerkrachtige watervoorziening in stedelijk gebied. De
werking van het systeem is gevalideerd met verschillende proefopstellingen, waarbij de hydrologische, hydrochemische en financiĆ«le impact in beeld zijn gebracht, en uitvoerig zijn gerapporteerd in rapporten. Uit het onderzoek blijkt dat de UWB daarnaast bijdraagt aan reductie van hittestress, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, en het vergroten van het waterbewustzijn.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?