BTO rapport - BTO 2020.037

Groei en overleving van bacteriën van de coligroep in de snelfilters van ps. Bergen in voorjaar 2020

Rapporten

Sinds 2011 meet PWN op de pompstations Bergen en Mensink in het filtraat van de snelfilters in de periode mei-november bacteriën van de coligroep in grootvolume (100 L) monsters. Tot 2014 waren de aantallen in de snelfilters terug te leiden naar de aantallen die in het onttrokken duininfiltraat aanwezig waren. Na het treffen van een aantal maatregelen worden sinds 2015 nagenoeg geen bacteriën van de coligroep meer aangetroffen in het onttrokken duininfiltraat, maar treft men in het filtraat van de snelfilters in deze periode nog wel bacteriën van de coligroep aan. Het jaargemiddelde van de aantallen in het filtraat neemt zelfs toe (BTO 2018.043). De bacteriën worden vanaf mei-juni aangetroffen, de aantallen stijgen dan tot ongeveer 100 kve/100 liter in augustus-september, waarna de aantallen dalen totdat er in november-december geen bacteriën van de coligroep meer worden aangetroffen. Onderzoek van HWL heeft laten zien dat de bacteriën van de coligroep die worden gevonden in het filtraat van de snelfilters behoren tot diverse bacteriesoorten.
Doel van dit project is om na te gaan of verschillen in (de watersamenstelling van) het onttrokken duininfiltraat tussen de winter en zomer effect heeft op de nagroei van bacteriën van de coligroep in water en filtermateriaal van de snelfilters van ps. Bergen. Op basis hiervan wordt geadviseerd hoe de bacteriën te verwijderen zijn uit de filters of vóórkomen kan worden dat de bacteriën zich vestigen in de filters.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?