BTO rapport - BTO 2020.036

Invloed van temperatuur op groei van opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater

Rapporten

In Nederland wordt het drinkwater gedistribueerd zonder een desinfectieresidu en wordt de groei van micro- organismen beperkt door de beperkte beschikbaarheid van biodegradeerbaar organisch koolstof (BDOC) in het drinkwater. Ondanks deze ultraoligotrofe condities in het Nederlandse drinkwater, zijn er micro-organismen die zich onder deze condities kunnen vermeerderen. Enkele micro-organismen die daartoe in staat zijn, kunnen opportunistische ziekteverwekkend zijn, dat wil zeggen dat ze ziekte kunnen veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem. De afgelopen tien jaar zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar het vóórkomen van opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater en daaruit is duidelijk geworden dat de opportunistische pathogenen Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus en Stenotrophomonas maltophilia in het Nederlandse drinkwater aanwezig kunnen zijn (van der Wielen & van der Kooij, 2011; 2013; van der Wielen, 2014). Aanvullend onderzoek in het BTO heeft tevens laten zien dat het genotype van drinkwaterisolaten en patiëntisolaten van P. aeruginosa en A. fumigatus overeenkomen, wat het aannemelijk maakt dat de drinkwaterisolaten van deze twee opportunistische ziekteverwekkers in staat zijn om patiënten te infecteren (Wullings, 2017; van der Wielen & Wullings, 2019).
Problemen met deze organismen uit drinkwater zouden de aankomende jaren kunnen toenemen, doordat we steeds meer mensen met een verzwakt immuunsysteem in onze Westerse maatschappij krijgen (Glasmacher et al., 2003). Daarnaast zal onder invloed van klimaatverandering de drinkwatertemperatuur in de zomer steeds verder stijgen (Agudelo-Vera et al., 2020). Onduidelijk is in hoeverre die temperatuurtoename een risico vormt op groei van opportunistische ziekteverwekkers die zich in drinkwater vermeerderen. Volgens het Drinkwaterbesluit mag de drinkwatertemperatuur bij het punt van levering aan de drinkwaterinstallatie van de consument niet hoger zijn dan 25°C. Deze norm is overgenomen uit de WHO richtlijnen voor drinkwater (WHO, 2006). De afgelopen jaren is door de warmere zomers een toename gezien van het aantal overschrijdingen van de drinkwatertemperatuurnorm van 25°C (ILT, 2019). Het is waarschijnlijk dat we in de toekomst vaker dergelijke warme zomers krijgen of dat deze mogelijk nog warmer worden. Deze ontwikkelingen roepen de volgende vragen op:
1. Wat is de invloed van hogere drinkwatertemperatuur op groei van de opportunistische ziekteverwekkers die zich in drinkwater kunnen vermeerderen?
2. Wat is het gevolg van een hogere drinkwatertemperatuurnorm voor het gezondheidsrisico ten aanzien van opportunistische ziekteverwekkers?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?