Vakblad artikel

Klein maar fijn, mini-exclosures onder de loep

Artikelen

“Voor het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven naar de effectiviteit van maatregelen om stikstofdepositie in droge natuurgebieden te mitigeren (Aggenbach e.a. 2020a) waren er in de periode 2018 – 2019 op 18 locaties in de Luchterduinen mini exclosures gemaakt. De metingen die binnen dit onderzoek zijn gedaan boden een uitgelezen kans om op microniveau naar de effecten van begrazing te kijken omdat zowel binnen als buiten de kooitjes vergelijkbare metingen werden gedaan. Dit artikel geeft een korte impressie van de nadere analyse van de verzamelde data.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Geelen, L. – Klein maar fijn, mini-exclosures onder de loep – Natuuronderzoek 29(2020)1, p.6-8)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?