BTO rapport - BTO 2020.044

Microbiologische compositie en potentiele metabole processen tijdens drinkwaterdistributie

Rapporten

Genen die betrokken zijn bij de afbraak van vetzuren spelen mogelijk een belangrijke rol in de biofilm van de buiswand en het sediment van drinkwaterdistributiesystemen. Dat blijkt uit een studie waarin drie voorzieningsgebieden zijn bemonsterd. Van water-, sediment- en leidingwandmonsters zijn de ATP- concentraties, KG22 en Aeromonas-aantallen en de samenstelling van de bacteriƫle populatie bepaald. Ook is achterhaald welke dominante genen betrokken zijn bij metabole processen (zie onderstaande figuur). Welke microbiologische processen zich in het distributiesysteem afspelen wordt veelal nog onvoldoende begrepen. Deze studie is onderdeel van een project waarbij praktijkmetingen worden gecombineerd met experimenten op laboratoriumschaal om deze kennislacune te doorbreken. In het volgende deel van het project wordt onderzoek gedaan naar de invloed van vetzuren op biofilmvorming onder gecontroleerde laboratoriumcondities.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?