BTO rapport - BTO 2020.045

De invloed van drinkwaterinstallaties op de microbiologische kwaliteit van drinkwater bemonsterd na doorstroming

Rapporten

In vier verschillende voorzieningsgebieden zijn op acht verschillende locaties vier verschillende watermonsters genomen om te onderzoeken of bemonstering aan de kraan na doorstroming een betrouwbare locatie is om uitspraken te doen over de microbiologische waterkwaliteit in het distributiesysteem. De vier verschillende watermonsters (aan de keukenkraan voor en na vervanging van de watermeter, van de watermeter en uit de hoofdleiding) zijn geanalyseerd op ATP, KG22, Aeromonas, Legionella, FCM, specifieke qPCR’s en microbial profiling. De resultaten zijn statistisch geanalyseerd en over het algemeen werden geen significante verschillen gevonden voor de microbiologische parameters tussen de verschillende watermonsters of zijn de parameters significant lager (met name KG22) in de monsters uit de keukenkraan dan in de hoofdleiding. Een drinkwatermonster genomen aan de kraan na doorstroming van 15-20 min is dus representatief voor de microbiologische waterkwaliteit van een drinkwatermonster genomen uit de hoofdleiding.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?