Vakblad artikel

KWR in het nieuws - Miljoenensubsidie EU voor brak grondwaterproject in duingebied

Artikelen

“De Europese Unie stelt een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor het FRESHMAN-project. Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunea onderzoekt hierin samen met een aantal andere partijen de winning en zuivering van brak grondwater dat zich onder de duinen bevindt.
Dunea maakt werk van nieuwe drinkwaterbronnen en daar past het innovatieve FRESHMAN-project bij. Hierin wordt gekeken naar de potentie van brak grondwater in het duingebied van Scheveningen. Het onderzoek start deze maand en duurt ruim vijf jaar. De afkorting staat voor ‘sustainable freshwater management in coastal zones’. De Europese Unie ondersteunt het project met een bedrag van 3 miljoen euro vanuit het subsidieprogramma LIFE. Dunea heeft hiervoor een contract ondertekend. Dat gebeurde namens de andere onerzoekspartners: wateronderzoeksinstituut KWR, circulair innovator Allied Waters en de Belgische drinkwaterbedrijven De Watergroep en IWVA. Er wordt in het FRESHMAN-project eerst in Scheveningen onderzoek verricht en daarna ook langs de Belgische kust bij Avekapelle.”

(Citaat: KWR in het nieuws – Miljoenensubsidie EU voor brak grondwaterproject in duingebied – H2O-Online (2020)15 juli)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?