Peer review artikel

De toekomst van voormalige brakwatervenen - De abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties

Artikelen

“Het waterbeheer in laagvenen met een historische brakwaterinvloed is gericht op verzoeting. Hierdoor is de voor deze gebieden karakteristieke, unieke brakwaterflora de afgelopen decennia sterk afgeno- men. In de toekomst worden verhoogde zoutconcentraties verwacht, maar er zijn maar weinig gegevens beschikbaar over de consequenties van stijgende zoutconcentraties. Dit artikel behandelt de abiotische effecten van verbrakking van voormalige brakwatervenen. Het blijkt dat verbrakking hier niet tot de gevreesde negatieve effecten leidt.”

(Citaat: van Dijk, G., van’t Veer, R., Loeb, R., Lamers, L.P.M., Nijp, J.J., Kosten, S., van Kleef,H.H., Cusell, C., Westendorp, P.J. – De toekomst van voormalige brakwatervenen – De abiotische effecten van verhoogde zoutconcentraties – Landschap 37(2020)1, p.20-27)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?