KWR rapport - KWR 2020.027

TKI Sluiten watercyclus Noord-Holland

Rapporten

Het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) organische microverontreinigingen (OMV’s), waaronder medicijnresten, bevat. RWZI’s zijn in de regel ook niet ontworpen om dergelijke stoffen te kunnen verwijderen. In binnen- en buitenland wordt op dit moment onderzoek gedaan naar extra zuiveringsstappen om OMV’s, en dan met name medicijnresten, te verwijderen, en op die manier de kwaliteit van het effluent, en daarmee ook van het oppervlaktewater waarop het geloosd wordt, te verbeteren.
Sluiting van de waterkringloop wordt de laatste jaren steeds interessanter. Enerzijds wordt het in sommige landen al toegepast om problemen met watertekorten als gevolg van droogte op te lossen c.q. te voorkomen. Anderzijds zou een verbeterde kwaliteit van RWZI-effluent ander gebruik dan lozing op het oppervlaktewater interessant kunnen maken. Dit leidde in dit project concreet tot de vraag welke mogelijkheden er zijn om de watercyclus in Noord-Holland te sluiten na verwijdering van OMV’s op RWZI Wervershoof. Dit betekent dat de kwaliteit van het effluent vergelijkbaar moet zijn met de waterkwaliteit afkomstig van de Watertransportmaatschappij Rijn- Kennemerland (WRK) in Andijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?