Publieksmedia

KWR in het nieuws - Kansen voor nieuw zuiveringsconcept buiten glastuinbouw

Artikelen

“In de afgelopen twee jaar onderzochten KWR, Wageningen University & Research, Orvion en Verhoeve Milieu en Water de toepasbaarheid van biologische zuivering en actieve koolfiltratie voor collectief ingezameld lozingswater. Ondanks beperkingen die toepassing in de glastuinbouw in de weg staan, ziet het consortium mogelijkheden in andere sectoren waarvan wordt verwacht dat ze zuiveringsplichtig worden, zoals akkerbouw en bollenteelt. Het onderzochte zuiveringsconcept stoelt op twee verschillende, elkaar aanvullende processen: biologische zuivering en actieve koolfiltratie.”

(Citaat: van Staalduinen, J. – KWR in het nieuws – Kansen voor nieuw zuiveringsconcept buiten glastuinbouw – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2020)17 juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?