KWR rapport - KWR 2019.040

DPWE Robuustheid uitvoering doseerproeven 2017-2018. Resultaten van doelstofanalyses, non-target screening en bioassays. Herziene versie 2020

Rapporten

Voorliggend rapport is het afsluitende rapport van de huidige cyclus robuustheidsonderzoek en beschrijft de resultaten van de doseerproeven die zijn uitgevoerd bij de DPWE bedrijven in 2017-2018.
In 2015 is er gestart met de voorbereidingen voor het DPWE robuustheidsonderzoek waarin de duinwaterbedrijven (Dunea, PWN, Waternet en Evides) de robuustheid van zuiveringsprocessen (of combinaties hiervan) onderzoeken voor de verwijdering van organische microverontreinigingen. Dit leverde in 2016 het rapport “Robuustheid zuiveringen DPWE bedrijven – Inventarisatie nieuwe stoffen en selectie experimenteel onderzoek” (KWR 2016.005) op. Dit rapport beschrijft hoe de selectie van stoffen voor de doseerproeven tot stand is gekomen. Daarnaast is ook in 2016 het rapport “DPWE Robuustheid 2016 – Opzet OMV doseerproeven in DPWE proefinstallaties” (KWR 2016.082) verschenen waarin de opzet van de diverse proefinstallaties wordt beschreven.
In de huidige cyclus zijn niet alleen doelstofanalyses uitgevoerd, maar voor het eerst ook bioassays en non-target screening (NTS). Dit resulteert in een completer beeld van de waterkwaliteit door de verschillende proefinstallaties heen, omdat NTS ook naar andere stoffen en transformatieproducten kijkt en daarbij minder afhankelijk is van de stofselectie. De bioassays kijken naar de biologische activiteit van de aanwezige of gevormde stoffen. Figuur 1 geeft een overzicht van de verwijdering van de OMVs per onderzochte zuiveringscombinatie, het percentage features1 uit de non target screening (NTS) met toenemende, afnemende en/of gelijkblijvende intensiteit en de resultaten van de bioassays.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?