KWR rapport - KWR 2019.077

DPWE Managementsamenvatting MALDI TOF MS geschikt voor identificatie van Aeromonas in de routinematige kweekanalyse

Rapporten

MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption/ionization–time-of-flight mass spectrometry) is geschikt om snel kolonies van Aeromonas te identificeren. Dat bleek al uit vergelijkend onderzoek (2017) waarbij 71 praktijkstammen (DPWE) en 14 referentie stammen van verschillende Aeromonas-soorten zijn geïdentificeerd met de MALDI-TOF en met sequentieanalyses (gyrB gen en rpoB gen). Voor de praktijkstammen kwamen de MALDI-TOF resultaten in 83% van de isolaten overeen met de resultaten van de sequentieanalyse. Voor de soorten A. media, A. bestiarum en A. salmonicida, die in drinkwater worden aangetroffen, was een verbetering van de identificatie betrouwbaarheid (d.m.v. uitbreiding van de database) mogelijk. Dat is in het vervolg onderzoek (2018) bereikt. De uitgebreide database is vervolgens getest met 133 praktijkstammen afkomstig van Waternet. Een selectie van deze stammen is ook geïdentificeerd met behulp van gyrB gen en rpoB gen sequensing. Hierbij kwam de identificatie voor 100% overeen met die van de MALDI-TOF. De uitbreiding van de MALDI-TOF heeft geleid tot een hogere betrouwbaarheid van de identificatie van Aeromonas geïsoleerd uit water. De nieuwe database is ook bij Aqualab Zuid beschikbaar gesteld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?