KWR rapport - KWR 2018.134

DPWE Managementsamenvatting MALDI TOF MS geschikt voor identificatie van Aeromonas-kolonies

Rapporten

MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption/ionization–time-of-flight mass spectrometry) is geschikt om snel kolonies van Aeromonas te identificeren. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek waarbij 85 praktijkstammen (DPWE) en 14 referentie stammen van verschillende Aeromonas-soorten zijn geïdentificeerd met de MALDI-TOF en ter controle ook met de sequentieanalyses (gyrB gen en rpoB gen). Een betrouwbare identificatie en monitoring op soortniveau zal bijdragen aan de bronopsporing van Aeromonas tijdens het drinkwaterproductieproces. In 2018 zal HWL de database aanvullen met uit water geïsoleerde soorten (stammen). Hierdoor zal naar verwachting de identificatie van de praktijkstammencollectie geanalyseerd in 2017 verder verbeteren. Aansluitend zal eind 2018 een eind rapportage (publicatie) worden opgesteld met de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in 2017 en 2018.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?