Publieksmedia

KWR in het nieuws J.A. de Wit - Subirrigatie lijkt te werken in America

Artikelen

“De afgelopen jaren zijn er meerdere periodes van droogte geweest. Vaak in de zomer, maar dit jaar is er nu al, vroeg in het seizoen, sprake van een neerslagtekort en lage grondwaterstanden. Deze droogte maakt goed duidelijk waarom een programma als Lumbricus hard nodig is: we onderzoeken op verschillende locaties waar mogelijke oplossingen liggen. In de proeftuinen Zuid en Oost worden, in samenwerking met onder meer agrariërs, veldproeven gedaan met innovatieve systemen voor aanvoer en afvoer van water. Zo loopt vanaf 2017 in het Noord-Limburgse America, onder begeleiding van KnowH2O en KWR, een proef met subirrigatie (‘omgekeerde drainage’, waarmee water wordt geïnfiltreerd en de grondwaterstand en het bodemvochtgehalte wordt verhoogd) op het land van een plaatselijke boer. Een deel van het proefperceel is in tweeën gesplitst: op de ene helft is een systeem voor subirrigatie aangelegd, op het andere deel niet. Beide percelen worden verder exact hetzelfde behandeld. De benodigde hoeveelheid water die het irrigatiesysteem in het land brengt, wordt bepaald met behulp van een vlotter in de regelput van het systeem.”

(Citaat: KWR in het nieuws J.A. de Wit – Subirrigatie lijkt te werken in America – www.programmalumbricus.nl (2020)juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?