Publieksmedia

Interview R.P. Bartholomeus - In de maak: het Lumbricus Kookboek!

Artikelen

“Het programma Lumbricus nadert zijn einde. Op dit moment leggen wetenschappers en waterschappers de laatste hand aan alle afzonderlijke onderzoeken. Ruud Bartholomeus van KWR werkt namens alle deelnemende partijen intussen aan het overkoepelende verhaal. Dat geeft gebruikers handvatten hoe je klimaatrobuust bodem- en waterbeheer in beekdalen en de omliggende hogere zandgronden in de praktijk kunt aanpakken.
De afgelopen jaren zijn binnen Lumbricus tal van deelonderzoeken uitgevoerd naar maatregelen die de klimaatrobuustheid kunnen bevorderen. Van het telen van droogteresistente gewassen, klimaatadaptieve drainage en natuurlijke-beekherstelmaatregelen, tot de manier waarop je omwonenden en belanghebbenden kunt betrekken bij klimaatrobuuste (her)inrichting van beekdalen. Alle kennis uit deze onderzoeken wordt nu vertaald in zogenoemde Deltafacts. “Je zou het gebruiksaanwijzingen kunnen noemen, waarin we per onderzoek vertellen hoe je als waterbeheerder de ontwikkelde kennis concreet kunt toepassen,” legt Ruud Bartholomeus uit.”

(Citaat: Interview R.P. Bartholomeus – In de maak: het Lumbricus Kookboek! – www.programmalumbricus.nl (2020)juni)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?