Vakblad artikel

Microbiële vingerafdruk voor bronopsporing in oppervlaktewaterbeheer

Artikelen

“De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater staat onder druk, mede door riooloverstorten en door effluentlozingen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Die kunnen onder andere fecale of andere schadelijke micro-organismen bevatten. Is DNA-fingerprinting geschikt om microbiële verontreinigingen te identificeren en de locatie van de bron te achterhalen?”

(Citaat: Timmers, P.H.A., van den Bulk, J., Heijnen, L., Kardinaal, W.E.A., Sollie, S., Medema, G.J. – Microbiële vingerafdruk voor bronopsporing in oppervlaktewaterbeheer – Water Matters (2020) juni, p.4-7)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?