BTO rapport - BTO 2020.033

Water Wise - A decision support system for safe water use and reuse

Rapporten

A circular economy opens new and transformed ways of dealing with water. Alternative sources, such as wastewater and rainwater, will be increasingly used and reused in applications where drinking water is currently employed. However, there are many instances of water use and reuse in which the associated health risks are less well controlled than they are for drinking water. This means that toxicity and disease might be transmitted more easily through the water cycle – and this ‘risk cycling’ must be carefully managed. Water Wise has been conceptually designed, building on existing tools and KWR knowledge, to address the need for an easy-to-use, transparent and consistent tool to assess new water (re)use cycles. The tool evaluates the microbial and chemical water quality, compares it to relevant national and international guidelines, and provides users with a basic risk assessment process. The purpose of Water Wise is to guide users in making safer and smarter decisions regarding their water cycles, with the aim of identifying optimal water use and reuse solutions.

Dit onderzoek heeft met Water Wise een tool ontwikkeld waarmee het mogelijk is om voor nieuwe waterketens de microbiologische en chemische waterkwaliteit te onderzoeken, vergelijkingen te maken met relevante (inter)nationale richtlijnen en gebruikers te begeleiden in het uitvoeren van een basis risico-inschatting. Water Wise is een conceptueel ontwerp, gebaseerd op bestaande methodieken en kennis van KWR. Met de ontwikkelingen van de circulaire economie bestaat bij drinkwaterbedrijven een grote behoefte aan een gebruiksvriendelijke, transparante en consistente tool waarmee gezondheidsrisico’s van het (her)gebruik van alternatieve bronnen voor drinkwater, zoals afvalwater en regenwater, kunnen worden beoordeeld. Ziekten en giftige stoffen kunnen zich hierdoor echter gemakkelijker door de waterketen bewegen en dergelijke risicoverspreiding moet worden beperkt. Er zijn veel voorbeelden van water(her)gebruik waarbij gezondheidsrisico’s minder goed zijn gereguleerd dan voor drinkwater. Het doel van Water Wise is om gebruikers te begeleiden om veilige en slimme keuzes te maken voor hun waterketens om de optimale water(her)gebruik oplossing te vinden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?