KWR rapport - PCD 14-1 2020 (mei 2020)

Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater. Deel 1 Algemeen

Rapporten

Voor u ligt de praktijkcode ‘Ontzuren van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater’. Dit document is tot stand gekomen dankzij het grondige literatuuronderzoek van KWR en de praktijkkennis vanuit verschillende Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. In dit onderdeel van de praktijkcode is het ontzuringsproces onder de loep genomen, waarbij verschillende aspecten van het proces zijn bekeken, zoals richtlijnen tijdens het procesontwerp, de aandachtspunten bij het onderhoud en oplossingsrichtingen voor veel voorkomende problemen.
Het resultaat is een gedetailleerd document waarin de huidige kennis van ontzuring in detail wordt beschreven. Het is daarmee een ideaal naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de bereiding van drinkwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?