BTO rapport - BTO 2020.031

Drinkwaterbedrijven in de energietransitie -waterstof in de gebouwde omgeving

Rapporten

Waterstof wordt een steeds belangrijkere energiedrager in het toekomstige energiesysteem. Een aantrekkelijk beeld is dat in de toekomst waterstof door onze bestaande gas-infrastructuur gaat stromen. Die groene waterstof kan worden gebruikt voor verwarming van onze woningen en de opwarming van tapwater.
Dat kan onder andere met een CV-ketel of een micro WKK met brandstofcel. Die laatste genereert zowel warmte als elektriciteit waarbij de elektriciteit qua seizoen complementair is met de PV- panelen op de huizen die in de winter minder opleveren. Voor de drinkwaterbedrijven is het een interessante ontwikkeling om te volgen vanwege de samenhang tussen warmte en drinkwaterinfrastructuur.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?