BTO rapport - BTO 2020.027

BTO Trendalert Een reis naar het vakantielandschap van de toekomst

Rapporten

De toerismesector had de afgelopen jaren de wind in de zeilen. 2019 was het tiende opeenvolgende jaar van groei van wereldwijde buitenlandse toeristen sinds de economische crisis van 2009. In 2019 bereikte het aantal buitenlandse toeristen dat naar Nederland kwam voor het eerst de 20 miljoen. Zal deze trend zich verder in de toekomst doorzetten?
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) schetste het toerisme perspectief in 2030. De gevolgen van de huidige corona crisis zijn hierbij niet meegenomen maar door het lange termijn perspectief kan toch nog een beeld verkregen worden van de mogelijke toename van het aantal Nederlandse en buitenlandse toeristen in 2030.
De ontwikkelingen in de toerismesector kunnen een flink beslag leggen op de beschikbare hoeveelheden drinkwater. In deze trendalert wordt in kaart gebracht wat voor impact de (toekomstige) ontwikkelingen in de toerismesector kunnen hebben op de drinkwatervoorziening in Nederland en waar er kansen liggen voor drinkwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?