Vakblad artikel

Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer

Artikelen

“Veel natuurbeheerders herkennen het: graslanden die ondanks jaren van verschralen nog altijd door grassen gedomineerd worden en waar het herstel van de kruidenrijkdom maar niet op gang komt. Is het mogelijk om deze grasdominantie te doorbreken en kruiden- en faunarijke graslanden te ontwikkelen door terug te grijpen op cultuurhistorische elementen uit het vroegere agrarische gebruik, zoals tijdelijk akkerbeheer?”

(Citaat: Dorland, E., Eichhorn, K., van den Broek, T., Courbois, M. – Herstel kruidenrijke graslanden op zandgrond door tijdelijk akkerbeheer – De Levende Natuur 121(2020)3, p. 86-91)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?