Vakblad artikel

Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond. Wat is er mogelijk?

Artikelen

“In Nederland zijn tienduizenden hectares natuurgrasland op voormalige landbouwgrond nog erg arm aan kruiden. Het zijn graslanden met weinig opvallende bloemen, die zowel voor de fauna als voor recreanten onaantrekkelijk zijn. Bekend is dat het hoge fosfaatgehalte van de bodem daarbij een rol speelt en dat er zonder afgraven van de fosfaatrijke toplaag geen zeldzame vegetaties zoals die van schraallanden kunnen ontstaan. Hier laten we een aantal voorbeelden zien van graslanden op fosfaatrijke grond die wel kruidenrijk zijn geworden. Naar aanleiding van deze praktijkvoorbeelden bespreken we welke ecologische factoren naast fosfaat nog meer van belang kunnen zijn en doen we aanbevelingen hoe de natuurwaarde kan worden verhoogd als de fosfaatrijke toplaag afgraven geen optie is.”

(Citaat: Eichhorn, K., Brouwer, E., Dorland, E., Ketelaar, R., van den Broek, T. – Kruidenrijke natuurgraslanden ontwikkelen op fosfaatrijke grond. Wat is er mogelijk? – De Levende Natuur 121(2020)3, p. 92-95)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?