Vakblad artikel

De waarde van natuur. Zeldzaamheid en de botanische waardering van gebieden

Artikelen

“Geformaliseerde waardering van soorten, vegetatietypen of ecosysteemtypen, gebeurt meestal op basis van het criterium zeldzaamheid. Besproken wordt hoe zeldzaamheid kan worden gemeten en hoe zulke metingen kunnen worden omgezet in waarderingscijfers. Bij de waardering van concrete gebieden spelen ook andere criteria een rol, zoals diversiteit en grootte. Verschillende waarderingsmethoden worden met elkaar vergeleken met behulp van het florabestand FLORBASE. Gebiedswaardering op basis van vegetatietypen of ecosysteemtypen geeft volgens deskundigen betere resultaten dan waardering op basis van afzonderlijke soorten.”

(Citaat: Witte, J.P.M. – De waarde van natuur. Zeldzaamheid en de botanische waardering van gebieden – Landschap 13(1996)2, p.79-95)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?