Publieksmedia

KWR in het nieuws G.J. Pronk - Verantwoord hergebruik afvalwater maakt watersysteem robuuster

Artikelen

“Onderzoekers van KWR hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat hergebruik van gezuiverde afvalwaterstromen de netto onttrekking van grondwater flink kan verminderen. In de glastuinbouw gebeurt dit al op kleine schaal, meer lijkt mogelijk. “Je moet de mogelijkheden en beperkingen van gebied tot gebied bekijken”, zegt projectmanager Geertje Pronk.
De studie van de onderzoekers uit Nieuwegein maakt deel uit van een breed, collectief onderzoek voor drinkwaterbedrijven binnen het Programma Water in de Circulaire Economie (WiCE). Het idee is om gezuiverd riool- en afvalwater veel beter en breder te benutten dan nu gebeurt, zodat er minder grondwater nodig is om in de groeiende waterbehoefte te voorzien. Zo staan de grondwaterstanden op de zandgronden na de droge jaren 2018 en 2019, ondanks de overvloedige neerslag in de eerste maanden van dit jaar, nu alweer onder druk. Structureel (te) lage grondwaterstanden leiden tot schade aan landbouw en natuur, verzilting en versnelde bodemdaling in de lager gelegen landsdelen. KWR bracht voor verschillende gebruiksgroepen het verbruik en de afvalwaterstromen in kaart. Momenteel wordt het overgrote deel van het gezuiverde riool- en afvalwater nog geloosd in oppervlaktewater en de Noordzee. Als het aan de overheid en andere stakeholders ligt, komt daar verandering in.”

(Citaat: van Staalduinen, J. – KWR in het nieuws G.J. Pronk – Verantwoord hergebruik afvalwater maakt watersysteem robuuster www.glastuinbouwwaterproof.nl (2020)22 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?