Publieksmedia

KWR in het nieuws - Ook in de glastuinbouw liggen mogelijkheden voor verantwoord hergebruik van afvalwater

Artikelen

“Onderzoekers van KWR hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat hergebruik van gezuiverde afvalwaterstromen de netto onttrekking van grondwater flink kan verminderen. In de glastuinbouw gebeurt dit al op kleine schaal, maar er lijkt meer mogelijk.
De studie van KWR maakt deel uit van een breed, collectief onderzoek voor drinkwaterbedrijven binnen het Programma Water in de Circulaire Economie. Het idee is om gezuiverd riool- en afvalwater veel beter en breder te benutten dan nu gebeurt, zodat er minder grondwater nodig is om in de groeiende waterbehoefte te voorzien. KWR bracht voor verschillende gebruiksgroepen het verbruik en de afvalwaterstromen in kaart. Momenteel wordt het overgrote deel van het gezuiverde riool- en afvalwater nog geloosd in oppervlaktewater en de Noordzee.”

(Citaat: KWR in het nieuws – Ook in de glastuinbouw liggen mogelijkheden voor verantwoord hergebruik van afvalwater – www.agriholland.nl (2020)23 april)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?