Rapport i.s.m. derden

Economische impact Urban Waterbuffer

Rapporten

“De UWB is een unieke stedelijke wateroplossing, die naast de primaire functie in het veilig afvoeren van regenwater ook waarde creëert door het beschikbaar maken van het regenwater voor lokaal hergebruik, het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, o.a. dankzij een natuurlijke zuivering, en het verlagen van de last op het centrale riool(waterzuiverings)stelsel. In tegenstelling tot investeringen in traditionele stedelijke waterinfrastructuur ontstaan met een UWB mogelijkheden om noodzakelijke investeringen in stedelijke waterinfrastructuur terug te verdienen door de levering van water uit een nieuwe lokale bron.
Leeswijzer Economische Impact en Levenscyclus kosten – De economische impact wordt beschreven aan de hand van de daadwerkelijke implementatiekosten van de pilot bij het Sparta stadion die in 2018 is geïmplementeerd, aangevuld met inzichten uit verschillende economische studies. De beschrijving van de economische impact is als volgt opgezet. Kostenoverzicht UWB | Daadwerkelijke kosten en LCC analysis (H2) Analyse van directe en indirecte baten (H3)
Business case Sparta en mogelijkheden voor toekomstige business cases (H4)”

(Citaat: Dartée, K., Kok, W. – Economische impact Urban Waterbuffer – Field Factors (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?