Rapport i.s.m. derden

Ruimtelijke impact Urban Waterbuffer

Rapporten

“De Urban Waterbuffer (UWB) maakt steden klimaatbestendig, door wateropgaven, duurzaam bodemgebruik en ruimtelijke kwaliteit met elkaar te verbinden. De bevolking groeit en steden worden steeds voller, waardoor beschikbare ruimte in de stad beperkt is en de vraag naar water juist stijgt. De UWB biedt een oplossing voor deze uitdagingen: door water op te vangen van verhard oppervlak, dit op te slaan in de bodem, zodat het later gebruikt kan worden. Zo is er voldoende water beschikbaar in periodes van droogte.
De UWB is ontworpen om toegepast te worden in stedelijk gebied. Het neemt weinig ruimte in beslag door gebruik te maken van de bodem. Zo blijven stedelijke functies, zoals pleinen, straten en parken, in goede kwaliteit, terwijl er ook een nieuwe waterbron bijkomt.
Een UWB bestaat uit een retentievoorziening, een bron en een groene voorzuivering. Dit heeft een positieve impact op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, en tegelijkertijd hittestress vermindert. Door water zichtbaar te maken vergroot het waterbewustzijn van bewoners. Deze integrale benadering maakt de UWB een oplossing om steden op een duurzame manier klimaatbestendig te maken.
In 2018 is er een full-scale pilot van dit systeem gerealiseerd in Spangen, Rotterdam. De gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Delfland wilden deze wijk klimaatbestendig maken: door wateroverlast te beperken en voldoende zoetwater beschikbaar te hebben. In dit rapport worden de karakteristieken van dit project omschreven, evenals de impact op de openbare ruimte.”

(Citaat: Kok, W., Pena, K. – Ruimtelijke impact Urban Waterbuffer – Field Factors (2020))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?